Cristiana TanaseCutia cu indicii

Cheile casei a X-a

Pe axa caselor IV-X, întâmplările şi stările se nasc şi se extind în corelaţie cu principiul structurii. Pe de o parte este vorba despre structura sub formă de rădăcini (casa a IV-a), pe de alta despre ascensiunea acestora spre structuri de tip ramificaţie, ca model al planului social (casa a X-a).

La nivel de individ, aşa cum un arbore cu rădăcini solide poate susţine o coroană bogată, la fel un om cu o bună racordare la sinele interior (casa a IV-a) poate manifesta un sine exterior coerent (casa a X-a). Se ştie, la nivel mai larg, casa a IV-a simbolizează familia, casa a X-a – realizarea socială. Ramurile sociale (sau organizarea impersonală a indivizilor pe criterii de facere funcţională a lumii) sunt omoloage rădăcinilor de tip familie (organizarea aceleiaşi mase de oameni pe criterii de împărtăşire sufletească şi cămin). Avem, astfel, o reţea socială versus legături generice de „neam”.

Imagine de Cristiana Tănase
Imagine de Cristiana Tănase

Ca în cazul tuturor perechilor de tip interior-exterior, ceea ce se întâmplă în perimetrul caselor IV-X este caracterizat de sincronicitate şi corespondenţă. Un om îşi îndeplineşte cu succes misiunea socială pe măsură ce îşi ia mai bine în stăpânire lumea interioară, în timp ce o societate sănătoasă, fără discrepanţe, este formată din familii echilibrate, eliberate de sincope emoţionale. Privind schiţa astrologică, devine clar că nemulţumirile legate de casa a X-a au contraparte în rădăcini nesigure în casa a IV-a, iar societăţile funcţionale pot avea la bază doar familii funcţionale. În aceste condiţii, ne întrebăm în ce fel avem nevoie să înţelegem casa a IV-a astfel încât lucrul cu această zonă să propage efecte optime în casa a X-a, atât pentru un individ anume, cât şi în sens general.

O variantă poate mai puţin exersată ar fi creionarea astrologică a arborelui genealogic, cu scopul identificării tiparelor repetitive dintre generaţii. Participând la ecuaţia de neam – o muncă pe care ne-am asumat-o născându-ne într-o anumită combinaţie familială – putem vindeca de la bază trecutul propriu din viaţa prezentă, dar şi trecuturi mai îndepărtate, care alimentează moşteniri psihologice între rude, pe diverse paliere ale acelui arbore genealogic.

Tiparele astrologice urmărite într-un asemenea studiu pot fi de orice natură: aspecte comune între aceleaşi planete, activarea repetată în hărţile rudelor a anumitor semne zodiacale, marca aceleiaşi planete transsaturniene aspectând planetele personale etc. Importantă este identificarea „amprentei de neam”.

Avantajul acestui tip de analiză este că, fiind vorba despre oameni apropiaţi cărora le cunoaştem povestea, putem înţelege gradul de conştientizare de pe care îşi manifestă sau şi-au manifestat anumite configuraţii astrologice pe care le regăsim şi în structura noastră, iar de pe acest nivel de înţelegere vedem mai clar unde am putea noi, personal, să aducem un plus de conştienţă. Cu alte cuvinte, primim indicii referitoare la direcţiile în care ne-am propus să corectăm trecutul şi să găsim un model mai creativ de utilizare a acelor configuraţii moştenite între generaţii.

În tot acest demers, încercând să aducem lumină în trecutul familiei, un ajutor considerabil îl vom primi dinspre casa a X-a. Mai exact, cunoscând traseul unui anumit membru de familie, avem şi semne despre felul în care a reuşit să îşi exprime vocaţia, în condiţiile mediului social în care s-a format şi a trăit. Apoi, raportându-ne la propria hartă şi la realitatea socială a prezentului, putem înţelege mai bine în ce fel ni se cere dezmorsarea unor tensiuni nerezolvate la nivel foarte personal de către cei de dinainte, astfel încât noi înşine să reuşim să urcăm cu bine spre casa noastră a X-a.

O altă observaţie ar fi că, aşa cum în plan social apar periodic schimbări de macaz, revoluţii de orice natură care produc reconfigurări de direcţie şi structură, la fel familiile primesc şi membri care, prin ei înşişi, impulsionează ieşirea din cercuri limitative, prea exersate între generaţii.

Hărţile natale ale acestor persoane pot indica vizibile diferenţe comparativ cu structura de neam, deci în cazul lor este vorba mai degrabă despre identificarea elementelor de nou decât a limbajului comun cu ceilalţi membri. Deşi ei tind să întâmpine în căminul de provenienţă rezistenţa în bloc faţă de schimbarea de stil, impactul lor pe termen lung poate fi revigorant şi benefic, atâta timp cât reuşesc să-şi înţeleagă pozitiv şi să îşi respecte unicitatea.

Lucrul cu arborele genealogic extinde de fapt mintea spre o perspectivă nouă: înţelegem că pe lângă rafinarea responsabilităţii faţă de noi înşine şi faţă de omenire în ansamblul său, muncim totodată nevăzut şi pe paliere intermediare de structurare a acestui ansamblu.

Plasată „sus”  în astrogramă, casa a X-a nu se cucereşte uşor, deşi o intuim din start: căutăm să ne aflăm misiunea şi să fim recunoscuţi pentru ea, dorim să trăim în societăţi echilibrate şi să vedem umanitatea înflorind. Porţile acestei cetăţi se deschid însă de dedesubt, din casa a IV-a, iar una dintre ele este activată de cheile tiparelor de familie. Depinde de noi să le găsim pe cele corecte, să deblocăm zăvoare şi să păstrăm în lumină înăuntrurile.

* Lectură recomandată: Lynn Bell, Planetary Threads.

CRISTIANA TĂNASE

cristiana-tanase-autor