Colecţionarul armoniilor simple

Despre Taur, ca semn venusian, se vorbeşte îndeosebi corelat cu flerul său de constructor al relaţiilor stabile sau al bunăstării materiale. Suntem obişnuiţi să atribuim celuilalt domiciliu al lui Venus, Balanţa, procesele de sesizare şi creare a armoniilor estetice. Balanţa este artistul, în timp ce Taurul rămâne adesea în reprezentarea noastră administratorul bogăţiilor, preocupat de acumularea şi conservarea lor.

imagine-cristiana-mai2015
Imagine de Cristiana Tănase

Însă bunul simţ astrologic ne previne să nu clasificăm uşor şi să investigăm dincolo de tăcerea calmă şi pitorească afişată impenetrabil de un om racordat la acest semn. Intuim că Taurul este un teritoriu din noi cel mult simplu, dar nu simplist şi că estetismul venusian lucrează în forţă şi aici, nu numai pe segmentul Balanţei. Cum anume, mai precis?

“Liniştea verdelui este o linişte pământească, mulţumită de ea însăşi”[1], spune pictorul Wassily Kandinsky, oferindu-ne un bun punct de plecare înspre răspunsurile căutate. Verdele este culoarea asociată Taurului, iar expunerea la vibraţiile sale declanşează în noi o puternică reconectare la firesc, revenirea la senzaţia de siguranţă de după totala consumare a momentelor intense din vieţile noastre (atributele semnului opus, Scorpionul). Astfel, putem spune că frumuseţea “deplinei imobilităţi a verdelui”[2] este frumuseţea purtată cu sine de către Taur.

Ce fel de sensibilitate răzbate prin robusteţea acestui semn?

În prezent, mare parte din ceea ce am ajuns să recunoaştem ca mesaj artistic porneşte de la armonii sofisticate, de la impregnarea creaţiilor cu un grad înalt de abstractizare. În schimb, pentru Taur rafinamentul este legat de naturaleţe. Astrologic, aceasta este poarta prin care ne reconectăm la ansamblul frumuseţilor preexistente, acelea ce ne-au întâmpinat ca fundal deja creat în momentul intrării noastre pe scena acestei lumi.

Estetica venusiană în zona Taurului este, aşadar, una solid înrădăcinată în ritmurile pământului, în ordinea aşa-zis normală din distribuţia cromatică, a sunetelor, parfumurilor, aromelor, texturilor. Taurul recunoaşte instinctiv, fără analize complexe, fineţea artistică din spatele peisajului dat al Creaţiei şi îşi exprimă acordul, încercând să îl conserve. El protejează cu hotărâre această armonie eliminând ornamentele inutile, străin de ultima modă, ascultând doar de o proporţie clasică, interioară.

Care sunt instrumentele de evaluare ale Taurului? Ştim despre acest semn că este puternic conectat la simţurile fizice, că este o parte din noi căreia îi place şi ştie cum să fie cu adevărat în corpul său. Taurul poate vedea, auzi, gusta, mirosi şi pipăi cu o prezenţă deplină şi o perfectă atenţie la senzaţiile declanşate în trupul său. Marele potenţial venusian al acestui tip de recepţie a informaţiilor operează în noi simţ cu simţ, după următoarea schiţă:

  • Vizual, bunul gust specific Taurului se desfăşoară în consens cu ansamblul pictural al naturii. Taurul vede că fiecare floare are culoarea cea mai potrivită ei, că forma îi este coerent armonizată cu tabloul din care face parte, că nicio altă înfăţişare nu i-ar emana mai fidel esenţa. După acelaşi tip de criterii vizuale apreciază estetic orice altceva.
  • Atunci când lucrează cu sunetul, Taurul caută muzica la care trupul ştie cum să se alinieze de la sine, fără nevoia unei coregrafii speciale; poate recompune simfonii interioare din valuri lovindu-se de ţărm, ramuri ciocnindu-se în bătaia vântului, foşnet de frunze sub paşi, piatră ascuţind metal, ţipăt de păsări, glasuri de oameni şi multe altele, din acelaşi registru al bogăţiilor simple, prezente pretutindeni.
  • Taurul arhivează în el şi toate miresmele pământului: adulmecă ploaia şi aerul de munte, fânul proaspăt cosit, vreascuri fumegând, dar şi cafeaua dimineţilor sale…
  • … gustă dulcele mierii, sarea din mare, răceala gheţii şi prospeţimea fructelor coapte…
  • …pentru ca mai apoi să ştie cum să se bucure din suflet de mătase şi caşmir sau de o scurtă îmbrăţişare.

Pas cu pas, învăţăm să ne redescoperim astăzi extraordinara complexitate, să privim dincolo de cadrul materiei. Chiar şi aşa, avem în continuare nevoie de incursiuni în valenţele naturale ale frumosului. Din fericire, pentru toate cele de mai sus, purtăm în conştiinţa noastră evaluatorul incoruptibil al proporţiilor fireşti. Taurul interior ştie, prin afinitatea sa cu funcţia venusiană, să respecte armoniile fundamentale, să revină la arta simplităţii, la acel dar de preţ al verdelui: “liniştea pământească mulţumită de ea însăşi.”


[1], [2] – Wassiliy Kandisnsky, Spiritualul în artă

CRISTIANA TĂNASE

cristiana-tanase-autor