Tom Jacobs și astrologia evolutivă

Am intrat în contact cu activitatea lui Tom Jacobs urmărind conferința intitulată „Astrology and Self Mastery Summit”, unde acesta și-a prezentat metoda și a mulțumit pentru tot ceea ce a preluat de la cei doi fondatori ai astrologiei evolutive: Steven Forrest și Jeffrey Wolf Green.

Cartea sa, „The Soul`s Journey I, Astrology, Reincarnation and Karma with a Medium and a Channel”, publicată în 2010, prezintă în detaliu metoda, modul de aplicare și aduce câteva exemple concrete pentru a o ilustra. În prefața cărții, Steven Forrest face un scurt istoric al astrologiei evolutive și poziționează contribuția lui Tom Jacobs în dezvoltarea acesteia. Conform spuselor lui, elemente de astrologie evolutivă pot fi identificate pentru prima dată în cadrul lucrărilor lui Dane Rudhyar, preluate ulterior de studenții Școlii Teosofice Britanice și dezvoltate de Stephen Arroyo și Martin Schulman.

Reliefarea caracteristicilor distincte și denumirea metodei ca Astrologie Evolutivă a fost realizată de către Ray Merriman, în 1970, urmată de preluarea și dezvoltarea ulterioară, în mod independent, de către Steven Forrest și Jeffrey Wolf Green. Aceștia au fost promotorii valului de astrologi care au adoptat astrologia evolutivă, fiecare cu contribuția proprie în dezvoltarea metodei.

În afara cadrului teoretic și empiric al metodei folosite, în procesul de dezvoltare au fost integrate și rezultatele obținute în urma aplicării hipnozei în psihoterapie, și anume informațiile care au fost obținute prin hipnoză regresivă, atât în ceea ce privește spațiul dinaintea nașterii cât și dorința sufletului în momentul nașterii și în actuala existență. În acest demers Steven Forrest îi remarca pe astrologii specializați în hipnoză: Roger Woolger și Patricia Walsh.

Metoda perfecționată de Tom Jacobs vine să completeze întreaga bază de informații primite cu propria sa experiență practică cu studenții și clienții care au fost dispuși să discute în cele mai mici detalii aspecte ce țin de istoricul personal pentru a oferi informațiile necesare stabilirii corecte și concrete de corelații între astrogramă și viața propriu-zisă. Tom utilizează în cadrul metodei și informații pe care le-a primit în urma activităților de medium și de channeling.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale astrologiei evolutive este că se depărtează de ideea de karma atât de prezentă în astrologia tradițională și îmbrățișează prezentul, indicând zona de maxim confort pe care un suflet o are, reprezentată de poziția nodului Sud și ceea ce acesta dorește să descopere și să încorporeze, reprezentat de poziția  nodului Nord. Nodurile lunare indică zonele cu foarte multă experiență și zonele cu foarte puțină experiență, tranziția între acestea făcându-se prin deschiderea la nou și eliminarea prejudecăților.

De asemenea, este relevantă poziția și semnul lui Pluton în harta natală deoarece, conform cercetărilor lui Tom Jacobs, acesta indică cele mai profunde și ardente dorințe ale sufletului care se găsesc încapsulate într-un înveliș format din cele mai mari temeri și frici ale acestuia.

Pluton reprezintă acea zonă foarte intimă și greu de pătruns unde este concentrată intenția de bază a sufletului, dorința pe care nu știe să o manifeste, zona unde se găsește cel mai mare dezechilibru între a face prea mult sau prea puțin, a avea prea mult sau prea puțin, zona în care sufletul își propune să găsească în această existență măsura corectă și echilibrul.

Aplicațiile practice ale metodei sunt următoarele: în dezvăluirea astrogramei punctul de referință și de plecare este Nodul Sud, semnul, casa și aspectele, cu toate informațiile pe care le relevă acesta, alături de Nodul Nord, semnul, casa și aspecte, iar apoi este studiată poziția lui Pluton, semn, casă și aspecte. Nu este precizat în mod echivoc sistemul de case utilizat, însă exemplele practice prezentate sunt ilustrate utilizând sistemul Placidus, așadar acesta este de elecție.

Astrologia evolutivă pornește de la reliefarea condiționării primare pe care o are un individ, codificată în poziția Nodului Sud, structura formată în urma interacțiunii repetate cu mediul familial, istoricul și credințele personale și reprezintă primul și cel mai puternic filtru al realității.

În continuare, astrograma codifică în poziția lui Pluton bagajul emoțional pe care sufletul îl aduce în această existență, fiind în spatele celor mai multe dintre reacțiile emoționale spontane ale persoanei pe parcursul vieții sale. Cunoscând aceste informații astrologul își poate crea o imagine mai clară a modului în care individul percepe realitatea și poate discuta cu acesta în termenii săi, identificând astfel mai ușor zonele ascunse sau neînțelegerile cu care acesta se confruntă.

În dezvăluirea simbolisticii ce se găsește în spatele fiecarui element al astrogramei, Tom Jacobs propune o reducție schematică preluată de la Steven Forrest, și anume:

  • Planetele sunt interpretate ca părți/ funcții ale individului – CE este.
  • Semnele sunt metode și motivații ale modului în care operează planetele – CUM și DE CE.
  • Casele sunt domeniile vieții în care aceste funcții se desfășoară – UNDE.

Planetele fac parte din noi și lucrează prin lentilele semnelor, în domeniile indicate de case.

Pentru a pune în practică metoda astrologiei evolutive Tom Jacobs propune o serie de interpretări pentru fiecare simbol în parte, reliefate la nivel de poziție în casă, semn și aspecte, pe care le voi prezenta în articolele următoare.

Alice Sârbu